Hirdetmény az óvodai beiratásról

A Gondviselés Óvodában a gyermekek beíratására 2019. április 23, 24, 25-én, (kedd – csütörtök) 8 – 16 óra között kerül sor.

Az óvodai felvétel, az óvodai jogviszony létesítése a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt szülőket, hogy a gyermek óvodai beíratásához az alábbi közokiratok, dokumentumok szükségesek:

  • A gyermek születési-anyakönyvi kivonata
  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • TAJ kártya (szám)
  • A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

Kérjük, ha van, hozzák magukkal:

  • A gyermek keresztlevelét
  • Plébánosi ajánlást.

További részletek a csatolt dokumentumban olvashatók (pdf)Hirdetmény óvodai beiratásról

Előtte 2019. április 4-én, csütörtökön 16 – 17 óráig Nyitott Kapu programot tartunk. Szeretettel várunk minden érdeklődő kisgyermekes családot közös játékra.